sigla postliceala sanitara

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, cod 920024
tel./fax: 0243234612
website : sanitara-slobozia.ro
             INSCRIEREA LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLOBOZIA   2018-2019

                              PERIOADA DE INSCRIERE 25 iunie-08 septembrie 2018

În cadrul Scolii Postliceale Sanitare Slobozia se organizează învăţământ postliceal sanitar, domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică, calificările: Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie, cu perioada de studiu de 3 ani.
În anul şcolar 2018 – 2019, la nivelul postliceal, este aprobat pentru anul I următorul plan de şcolarizare :
• 1 clasă cu finanţare de la buget (fără taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 3 clase cu autofinanţare (cu taxă) – 84 de locuri pentru calificarea Asistent medical generalist
• 1 clasa autofinanţate (cu taxă) – 28 de locuri pentru calificarea Asistent medical de farmacie.
Înscrierea candidaților se face la secretariatul Școlii Postliceale Sanitare Slobozia (STRADA LACULUI, NR. 10, IN INTERNATUL LICEULUI "M. EMINESCU"), pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere tip;
- certificat de naştere - copie;
- certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;
- buletin / cartea de identitate - copie;
- certificat de absolvire a liceului - copie;
- diploma de bacalaureat, după caz ;
- foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea de asistent medical generalist. 
- taxă de înscriere: 50 RON;
- dosar plic.

EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU CLASA FĂRĂ TAXĂ DE ȘCOLARIZARE SE VA SUSȚINE PE 31.08.2018. 
Pentru locurile cu taxă de școlarizare înscrierea se poate face până la 08.08.2018. 
Multumim! 

Structura anului scolar 2015-2016

 

Art.1 - (1) Anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare. "

Art.2 - Anul școlar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

 

Semestrul I:

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016


 

Semestrul al II-lea:

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacanța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacanța de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016.

 

Clasele cu calificarea Asistent medical de farmacie respectă strict acestă structură, iar clasele cu calificarea Asistent medical generalist respect această structură, cu precizarea că semestrul I se termină pe 04.03.2016, iar semestrul al-II-lea începe pe 07.03.2016 și se termină pe 05.08.2016, conform Graficului alternanței pregătirii teoretice cu instruirea practică pe anul școlar 2015 – 2016.


 

 

categoria articolului: 
Anunturi