Structura anului scolar 2015-2016

 

Art.1 - (1) Anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare. "

Art.2 - Anul școlar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

 

Semestrul I:

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016

Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016


 

Semestrul al II-lea:

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacanța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacanța de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016.

 

Clasele cu calificarea Asistent medical de farmacie respectă strict acestă structură, iar clasele cu calificarea Asistent medical generalist respect această structură, cu precizarea că semestrul I se termină pe 04.03.2016, iar semestrul al-II-lea începe pe 07.03.2016 și se termină pe 05.08.2016, conform Graficului alternanței pregătirii teoretice cu instruirea practică pe anul școlar 2015 – 2016.


 

 

categoria articolului: 
Anunturi